Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T09:10:05+01:00


W wyniku traktatów rozbiorowych (1772, 1792, 1795) zakończył się niepodległy byt I Rzeczypospolitej. Reformujące się państwo upadło pod naciskiem okoliczności zewnętrznych, agresji i tendencji zaborczych absolutystycznie rządzonych sąsiadów, a także wskutek własnej wewnętrznej słabości, której nie były w stanie zmienić spóźnione reformy Sejmu Czteroletniego, Konstytucja 3 Maja, modernizacja kulturalna i gospodarcza czy czyny zbrojne, świadczące o patriotyzmie Polaków u schyłku XVIII w. i niepodległości. I polowa XIX wieku była obfita w wystąpienia zbrojne w obronie niepodległości. Kolejne klęski powstań listopadowego i krakowskiego oraz wystąpień w Wiośnie Ludów rozpoczęły szereg represji w stosunku do instytucji państwowych, jak i uczestników powstań, poddając jednocześnie w wątpliwość zasadność tej formy walki o przywrócenie polskiej państwowości.