1. które z podanych równań jest tożsamościowe?
A.4x-3=3-4x
B.y+2=½(2y+4)
C.2x=0
D.3(x+1)=3x+1

2.parę równań równoważnych stanowią równania:
A. 3x=9 i ⅓x=3
B.x+1=1 i x+2=2
C.x²=4 i x=2
D.x+3=5 i x+6=10

potrzebne jak najszybciej.:) daje naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:32:27+01:00
1. które z podanych równań jest tożsamościowe?
A.4x-3=3-4x
8x=6
x=6/8

B.y+2=½(2y+4)
y+2=y+2
0=0

C.2x=0
x=-2

D.3(x+1)=3x+1
3x+3=3x+1
0=-2

2.parę równań równoważnych stanowią równania:
A. 3x=9 i ⅓x=3
x=3 i x=9
B.x+1=1 i x+2=2
x=0 i x=0 tak

C.x²=4 i x=2
x=2 i x=2 tak

D.x+3=5 i x+6=10
x=2 i x=4