Odpowiedzi

2010-03-04T19:58:06+01:00
Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki- w swoich dziełach głosili miłośc do ojczyzny i konieczność walki o jej wolnośc.
Fryderyk Chopin- w swoich utworach nawiązywał do rodzimej muzyki ludowej,
Bolesław Prus - w swoich utworach propagował pracę nad rozwojem kraju.
Eliza Orzeszkowa - żądała praw dla kobiet i Żydów. Przypominała polakom czyny przodków, budząc dumę z przeszłości i podtrzymując nadzieję na nadejście czasów pomyślnych dla naszego kraju.
Henryk Sienkiewicz - działała ,,ku pokrzepieniu serc"
Stanisław Wyspiański - w swoich dramatach mówił nie tylko o walce o niepodległość, ale również wskazywał błędy popełniane przez polaków w przeszłości.
JAn Matejko - na swoich obrazach przedstawiał wiele doniosłych wydarzeń z dziejów Polski.
Artur Grottger - w dziełach odmalował tragedię powstania
Józef Chełmoński - na swych płótnach przedstawił kulturę i życie ludu polskiego
Stanisław Moniuszko - Jego opery oraz pieśni ukazywały bogactwo kultury polskiej, przyczyniając się do utrzymania polskości
Myślę, że się podoba. Brałam z książki.
1 5 1