Zad.1. Chłopiec o ciężarze 550N trzyma w ręku kamień o ciężarze 100N. Ile w przybliżeniu wynosi łączna masa chłopca i kamienia? ( g = 10 N/kg )
a) 60 kg,
b) 65 kg,
c) 55 kg,
d) 45 kg.

Zad.2. Masa bryły lodu jest równa 18,4 kg. Jaka jest objętość lodu, jeżeli jego gęstość wynosi 920 kg/m3?

Zad.3. Z jaką siłą naciskane jest lekarstwo z igły strzykawki lekarskiej, jeżeli na tłoczek działa siła o wartości 12N? Powierzchnia tłoczka jest równa 2cm2, powierzchnia otworu w igle 0,5mm2.
a) 0,01N,
b) 0,02N,
c) 0,03N,
d) 0,04N.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:56:16+01:00