Pierwszy odcinek ma dł. x+3a drugijest4 razy dłuższy.zapisz różnicę długości drugiego odcinka i połowy pierszego odcinka w postaci wyrażenia algeb.wykonaj obliczenia dla x=1,4
2
a)4(y-3)-3(x+1) x=4 y=2
b)3(2b+1)-4(a-2) a=7 b=1
c)9(x-7)-(5y-2x)+20y x=0,5 y=0,3
d)(5x+7y)-8(y+1)+3(x+y) x=½ y=¼
3.zamien iloczyn na sumę
3(x-3), 5(y+z), 4(3x-y), 3(4a-c), -2(7-4n), ½(4z+2), -⅓(6b-3), 0,2(x-5y), 3(⅓a+1)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:56:00+01:00
Długosc 1 odcinka - x+3a
długość 2 odcinka - (x+3a)4
Roznica tych 2 odcinków - (x+3a)4 - ( ½x + 1½a) = 4x+12a - ½x - 1½a = 3½x + 10½a
dla x=1,4
3½ razy 1,4 + 10½a = 4,9+10½a


2
a)4(y-3)-3(x+1) x=4 y=2
4y-12-3x-3 dla x=4 y=2 4x2-12-3x4-3 = 8-12-12-3 = -19


b)3(2b+1)-4(a-2) a=7 b=1
6b+3-4a+8 dla a=7 b=1 6x1+3-4x7+8=6+3+21+8 = 38


c)9(x-7)-(5y-2x)+20y x=0,5 y=0,3
9x-27-5y+2x+20y dla x=0,5 y=0,3 9x0,5-27-5x0,3+2x0,5+20x0,3=4,5-27-1,5+1+6 = 17

d)(5x+7y)-8(y+1)+3(x+y) x=½ y=¼
5x+7y-8y-8+3x+3y dla x=½ y=¼
5x½+7x¼-8x¼-8+3x½+3x¼ = 2,5+1¾-2-8+1½+¾ = -5,5+1½= 4


3.zamien iloczyn na sumę
3(x-3), 3x-9
5(y+z), 5y+5z
4(3x-y), 12x-4y
3(4a-c), 12a-3c
-2(7-4n), -14+8n
½(4z+2), 2z+1
-⅓(6b-3), -2b+1
0,2(x-5y), 0,2x-y
3(⅓a+1) a+3

Pozdrawiam :)