Odpowiedzi

2010-03-04T21:17:15+01:00
MITOZA

- Proces zachodzi w komórkach sonatycznych. Budujące nasze ciało.
- To jeden podział składający sie z czterech faz.
- W wyniku podziału powstają dwie komórki potomne.
- Liczba chromosomów w komórkach potomnych nie ulega zmianie.
- Profaza-formowanie chromosmów i podział chromosomów ma dwie chromatydy.
- Metafaza-chromosomy podzielone ma dwie chromatydy ustawiające sie w płszczyźnie równikowej rzeciona podziałowego.
- Anafaza-rzeciono podziałajace skręca sie odcinajac do przeciwległych biegunów komórki chromatydy.
- Telofaza-powstaja dwa jadra potomne o difroidalnej liczbie chromosomów, zachodzi cuytokineza, powstają dwie komórki potomne.

MEJOZA


- Proces zachodzi w komórkach macierzystych gamet czyli plemnik i komórka jajowa.
- Dwa podziały i każdy składa się z czterech faz.
- W wyniku podziału powstają cztery komórki potomne.
- Powstają cztery komórki o zredukowanej liczbie chromosomów.
- Profaza I- trwa w pięciu stadiach:lektonen, zygoten, pachyten, diploten, diakineza. Zachodzi proces "crosing ovey"
- Metafaza I-tetrady (pary chromosomów chomologiznych podzielone na cztery chromatydy ustawiają sie w płaszczyxnie równikowej wrzeciona kariokinetycznego)
- Telafaza I- chromosomy osiagaja bieguny komórki, powstają dwa jądra potomne o zredukowanej liczbie chromosomów, nie zachodzi cytokineza.
- Drugi podział mejotyczny doprowadza do powstania czterech komórek potomnych