Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T12:19:56+01:00
1. Jestem opanowany podczas dyskusji, więc nikt mnie nie wytrąci z równowagi, gdy mówię albo słucham złośliwych komentarzy, które mnie dotyczą.
Jestem opanowany(1)| podczas dyskusji,(2)| więc nikt mnie nie wytrąci z równowagi,(3)| gdy mówię (4)|albo słucham złośliwych komentarzy,(5)| które mnie dotyczą.(6)
___1___
kiedy?
___2___>.....>__3___
kiedy?
___4___<......>__5___
jakich?
___6___
1) zd. nadrzędne
2) zd.podrzędne okolicznikowe czasu
3) zd.współrzędne wynikowe
4)zd.podrzędne okolicznikowe czasu
5) zd.współrzędne rozłączne
6) zd.podrzędne przydawkowe
mam nadzieję, w porządku są

2. Jeśli pójdziecie do kina, nie zajmujcie dowolnych miejsc, ale siadajcie na tych, które wskazują wam zakupione bilety.
(1) jeśli pójdziecie do kina, - zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe warunku (w jakim wypadku)
(2) nie zajmujcie dowolnych miejsc, - zdanie nadrzędne
(3) ale siadajcie na tych, - zdanie współrzędnie złożone przeciwstawne
(4) które wskazują wam zakupione bilety - zdanie podrzędnie złożone przydawkowe
(2) ____>.......<_____ (3)
: :
: :
(1)____: :______ (4)

tu są tylko 2 zdania