Odpowiedzi

2010-03-04T22:55:07+01:00
CH₃CH₂CH₂COOH + CH₃CH₂OH -> (H⁺ nad strzałką) CH₃CH₂CH₂COOCH₂CH₃ + H₂O - maślan etylu i woda
2010-03-04T23:07:51+01:00
Reakcja estryfikacji.

C₂H₅OH + C₃H₇COOH (w obecności H₂SO₄) → C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O


ROZRYSOWANE W ZAŁĄCZNIKU