Do rozwiązanie 10 zadań .
Interesują mnie obliczenia . Za najszybsze rozwiązanie 30 punktów.


1.Jaką masę ma 50 cm3 lodu?
2.Co ma większą objętość 1 kg żelaza czy 1 kg pierza ?
3.Narciarz ma masę 80 kg .Powierzchnia obu jego nart wynosi 0,8 m2.Ciśnienie które ten narciarz wywiera na śnieg , jest równe około ?
4.Jacht razem z załogą i ładunkiem ma masę 300 kg . Jaką masę ma woda wyparta przez ten jacht?
5.Kostka aluminium i identycznej objętości kostka żelaza leżą na dnie szklanki z wodą. Na którą z nich działa większa siła wyporu?
6. W wysokich górach :
A. Woda wrze w temperaturze niższej niż stopni 100 C.
B. Woda wrze w temperaturze równiej 100 stopni C.
C. Woda wrze w temperaturze wyższej niż 100 stopni C.
D. Woda w ogóle nie wrze.
7.Jaką masę ma 5 litrów spirytusu?
8.Tona benzyny ma objętość około ?
9.Rower ,który (nieobciążony) wywiera na drogę ciśnienie 200 kPa ,a styka się z nią powierzchnią 6 cm 2 , ma masę około?
10.Zbiornik o głębokości 5 cm jest wypełniony rtęcią. Ciśnienie rtęci na dno wynosi?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T15:10:49+01:00
AD1
50cm3*0,92g/cm3=46g
AD2
kilo pierza ma większą obiętość gdyż pierze ma nmniejszą gęstość od żelaza
AD3
m=80kg
s=0,8m2
p=m*g/s
p=80kg*10n/kg/0,8m2=1000Pa=1kPa
Ad4
F=3000N
δ*V*g=3000N
V=0,3m3
m=1000kg/m3/0,3m3=300kg
Ad5
na aluminium działa większa siła wyporu gdyż ma mniejszą gęstość
Ad6
A
Ad7
δ=790kg/m3
5l=5dm3=0,005m3
0,005m3*790kg/m3=3,95kg
Ad8
δ=700kg/m3
m=1000kg
V=m/δ
V=1000kg/700kg/m3≈1,43m3
AD9
p=F/s
p=200kPa=200000Pa
6cm2=0,0006m2
F=p*s
F=200000Pa*0,0006m2=120N
F=m*g
m=F/g
m=120N/10n/kg=12kg
m=12kg
AD10
p=δgh
p=13580kg/m3*10N/kg*0,05m=6790Pa

10 3 10