Odpowiedzi

2010-03-05T14:34:42+01:00
Pan Jezus Przemienił się na Górze Tabor abyśmy choć trochę doświadczyli Jego Boskości. Sam jako najlepszy wśród ludzi pragnie odsłonić rąbek nieba. Pragnie jakby powiedzieć – wasz trud nie będzie daremny – zobaczcie – to was czeka – radość nieba! Podczas Przemienienia Bóg kolejny raz potwierdza Boskie Synostwo Pana Jezusa: "Ten jest mój Syn umiłowany – Jego słuchajcie”. A więc mamy słuchać Pana Jezusa. Słuchać, to znaczy przemienić się, przekształcić swoje grzeszne życie, wyjść ze swojego kręgu zła!
Przemienienie Pana Jezusa to przygotowaniem uczniów i nas zarazem do czekających prób, doświadczeń, zarabiania na niebo. Pan Jezus zszedł z uczniami z góry Przemienienia. Szli razem krok w krok nie zapominając o tym, co ich czeka. Był ich i jest naszym towarzyszem, przewodnikiem na drodze życia.
Nasz Tabor i nasze przemienienie jest w toku – już się wspinamy, dzieli nas jeszcze jakiś odcinek drogi tylko Bogu wiadomy. Jezus się Przemienił abyśmy uwierzmy w swoje siły i pomoc Bożej łaski. Kiedyś wejdziemy na szczyt Taboru, w jakim stanie zasług będziemy zależy najbardziej od nas samych.
Przemienienie Pana Jezusa mówi nam że wszyscy potrzebujemy przemiany – przemiany myślenia i działania. Oczywiście przemiany na lepsze, z dołu do góry, odbicia się od dna ludzkich słabości ku odnowie życia. Są też idący odwrotnie , z góry na dół, poorani lawiną zła w swoim środowisku. Tych szczyty nie obchodzą., stając na górze – staczają się w przepaść.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T16:56:29+01:00
Jezus wiedział, że Apostołowie potrzebują duchowego umocnienia, ponieważ są przygnębieni Jego słowami o męce i krzyżu. W ten sposób Jezus chciał umocnić Apostołów na czekające ich doświadczenia.
Żeby się przemienić, trzeba wejść na górę. Taką Górą Przemienienia może być choroba nasza lub bliskich, śmierć bliskiej osoby, czy inne nieszczęście. Na Górze Przemienienia Jezus wzywa nas do przemiany naszego serca.

2 5 2