Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a ⅓ rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych 6 słuchaczy pięć osób czyta książkę i tylko jenda studentka pilnie notuje. Ile studentów jest obecnych na tym wykładzie.

Bardzo proszę o pomoc i jakiekolwiek objaśnienie

PS. Jeśli mogę prosić nie piszcie w ciągu tylko tak jak równanie bo ja się nie mogę pokapować.

3

Odpowiedzi

2010-03-05T16:26:54+01:00
X - 1/2x - 1/3x = 6
1/2x - 1/3x = 6
1/6x = 6
x = 36
2 1 2
2010-03-05T16:29:41+01:00
X- liczba osób na wykładzie
1/2x - drzemiący studenci
1/3x - rozwiązuje krzyżówki
5 - czyta książkę
1- notuje
1/2 x + 1/3 x +5+1=x
1/2 x + 1/3 x +6= x
1/2 x + 1/3 x -x=6 3/6 x + 2/6 x - x = -6 5/6 x - x = 6 5/6 x - 6/6 x = -6 -1/6 x = -6 | / (-1/6) x = 36 na tym wykładzie jest 36 studentów
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T16:31:01+01:00
X- wszyscy studenci
½x-studenci drzemający
x/3-rozwiązują krzyżówki
6 pozostali

½x + x/3 + 6 =x /*6
3x+2x+36=6x
5x-6x=36
-x=-36/*(-1)
x=36
Odp: Na wykładzie było 36 studentów
2 3 2