Rozwiązywanie równań

jedna druga x(ułamek) = 11
cztery dziewiąte x = jedna trzecia
jedna trzecia x + 1 = 5
3x +5 = 2x
x += -2x
4 - x = 1,3
-x - 3 = x - 4
8,3 - 2x = 0,5
jedna druga x = jedna trzecia x - 1
jedna druga - x = -jedna druga x
jedna druga x + jedna piąta x - jedna ziesiąta x =2

3

Odpowiedzi

2010-03-05T17:26:34+01:00
1/2x=11 x=22
4/9x=1/3 x=3/4
3x +5 = 2x x=-5
x += -2x 3x=0 x=0
4 - x = 1,3 x=2,7
-x - 3 = x - 4 2x=1 x= 1/2
8,3 - 2x = 0,5 2x=7,8 x=3,9
1/2x=1/3x-1 1/2x-1/3x=-1 3/6x-2/6x=-1 1/6x=-1 x=-6
1/2-x=-1/2x 1/2=1/2x x=1
1/2x+1/5x-1/10x=2 5/10x+2/10x-1/10x=2 6/10x=2 x=3i1/3
2010-03-05T17:30:59+01:00
1/2x=11 / :1/2
x=22

4/9x=1/3 /:4/9
x=3/4

1/3x+1=5
1/3x=5-1
1/3x=4 /:1/3
x=12

3x +5 = 2x
3x-2x=-5
x=-5

4 - x = 1,3
-x=1,3-4
-x=-2,7 / *(-1)
x=2,7

-x - 3 = x - 4
-x-x=-4+3
-2x=-1/ :(-2)
x=1/2

8,3 - 2x = 0,5
-2x=0,5-8,3
-2x=-7,8/:(-2)
x=3,9

1/2x=1/3x-1
1/2x-1/3x=-1
3/6x-2/6x=-1
1/6x=-1/: 1/6
x=-6

1/2-x=-1/2x
-x+1/2x=-1/2
-1/2x=-1/2/ :(-1/2)
x=1

1/2x+1/5x-1/10x=2
5/10x+2/10x-1/10x=2
6/10x=2/: 6/10
x=3 i 1/3
  • Sasz
  • Rozwiązujący
2010-03-05T17:38:09+01:00
A)
1/2x=11
x= 11: 1/2
x= 11*2/1
x=22
b)
4/9x=1/3
x=1/3: 4/9
x=1/3 * 9/4
x=9/12 = 3/4
c)
1/3x+1=5
1/3x=4
x=4:1/3
x=4*3/1
x=12
d)
3x +5 = 2x
3x-2x=-5
x=-5
e)
x += -2x x+ co??
f)
4 - x = 1,3
x=4-1,3
x=2,7
g)
-x - 3 = x - 4
2x=-3+4
2x=1
x=1/2
h)
8,3 - 2x = 0,5
2x=8,3-0,5
2x=7,8
x=3,9
i)
1/2x=1/3x-1
1/2x-1/3x=-1
3/6x-2/6x=-1
1/6x=-1
x=-1:1/6
x=-1*6/1
x=-6
j)
1/2-x=-1/2x
1/2x-x=1/2
-1/2x=1/2
1/2x=-1/2
x=-1/2:1/2
x=-1/2*2/1
x=-2
k)
1/2x+1/5x-1/10x=2
5/10x+2/10x-1/10x=2
6/10x=2
x=2:6/10
x=2*10/6
x=20/6=3 i1/3

pozdawiam:):):)

1 5 1