Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:14:16+01:00
Pn=urodzenia- zgony
Pn=700-550=150
SM=imigracja- emigracja
SM=100+150=-50
PR=Pn+SM
PR=150+(-50)=100
2010-03-05T19:16:14+01:00
Przyrost rzeczywisty:
(700+150) - (550+100) =850 - 650 = 200 35000+200=35200
odpowiedz: Przyrost reczywisty wyniósł 35200
przyrost naturalny:
35000 + 700=35700
saldo migracji:
35000-100=34900
2010-03-05T19:19:36+01:00
Przyrost Naturalny
700/35000*1000promili=20promili
550/35000*1000promili=15,71promili
20-15,71=4,29promili
Saldo migracji
100-150=-50
Przyrost rzeczywisty
4,29+(-50)=-45,71
1 3 1