Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:26:59+01:00
Ca(OH)₂+2HCl->CaCl₂+2H₂O
Ca²⁺+2OH⁻+2H⁺+2Cl⁻->Ca²⁺+2Cl⁻+2H₂O
2OH⁻+2H⁺->2H₂O

Ca(OH)₂+H₂SO₄->CaSO₄+2H₂O
Ca²⁺+2OH⁻+2H⁺+SO₄²⁻->Ca²⁺+SO₄²⁻+2H₂O
2OH⁻+2H⁺->2H₂O

Ca(OH)₂+2HNO₃->Ca(NO₃)₂+2H₂O
Ca²⁺+2OH⁻+2H⁺+2NO₃⁻->Ca²⁺+2NO₃⁻+2H₂O
2OH⁻+2H⁺->2H₂O
1 5 1