Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:59:22+01:00
Warszawa dn.05.03.10


Imie i nazwisko
adres


Jego ekscelencja biskup (imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą do biskupa o udzielenie mi zgody do bierzmowania. Pragnę przyjąć ten sakrament, ponieważ chce się pojednać z Bogiem. Uważam że chrzest i bierzmowanie które otrzymam są podstawą prawdziwego chrześcijanina. Stanę się podobnym do Boga. Duch Święty przekaże mi dary które będę mógł wykorzystywać. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


Podpis
23 3 23
2010-03-05T20:12:57+01:00
Szanowne Duchowieństwo!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do grupy osób bierzmowanych z dniem DD.MM.RRRR.
Prośbę swą motywuje tym iż jestem wzorową/wzorowym katolikiem/katoliczką, co niedzielę uczęszczam do kościoła, uczęszczam na zajęcia z religii, przystąpiłam/przystąpiłem już do sakramentu chrztu oraz bierzmowania. Poza tym pragnę przystąpic do sakramentu bierzmowania, łącząc się z duchem święty.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Załączniki:
1)Dowód chrztu.
10 2 10