1. Moc grzałki w pralce wynosi 2000W, a moc silnika zainstalowanego w niej 500W. Czy do pracy tej pralki wystarczy bezpiecznik topikowy o wartości 10A skoro zdarzają się chwile w których grzałka i silnik pracują jednocześnie?

2. Dlaczego włókno żarówki o mocy 25W jest zdecydowanie cieńsze od włókna żarówki o mocy 60W? Do rozwiązań załóż, że oba włókna wykonano z wolframu o jednakowym oporze właściwym.

2

Odpowiedzi

2010-03-05T21:35:12+01:00
2500W/230 = 10,86A czyli bezpiecznik 10A jest zbyt mały (pomijam czas działania itd)

Bo na żarówce 60W wydziela się więcej ciepła, ma to na celu zapobiegnięcie przepaleniu żarnika.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T21:43:31+01:00
Zad 1
Pg - moc grzalki = 2000 W
Ps - moc silnika = 500 W
U - napięcie zasilające = 220 V
P - łączna moc = 2000 + 500 = 2500 W
P = UI
I - natężenie prądu = P/U = 2500/220 = 11,36 A
odp
wartość bezpiecznika 10 A jest mniejsza , więc nie wystarczy
zad 2
P1 = U²/R1 = 25 W
P2 = U²/R2 = 60 W
P = U²/R
R1- oporność żarówki 25 W = U²/P1 = 220²/25 = 48400/25 = 1936 omów
R2 - oporność żarówki 60 W = U²/P2 = 48400/60 = 806 omów
wzór na oporność
R = γl/s
γ - oporność właściwa jednakowa
l - długość włukna jednakowa
R = 1/s
wynika z tego , że oporność włókna jest odwrotnie proporcjonalna do przekroju , a więc większej oporności odpowiada mniejszy przekrój. Ponieważ żarówka 25 W ma większą oporność to jej włukno ma mniejszy przekrój