Zadanie 3. Przeciętny Polak przeznacza 73% swoich dochodów na zakup różnych towarów, 20% na opłaty za różne usługi. Wliczony w cenę podatek VAT wynosi: od towarów 22%, a od usług 7% ceny. Oblicz, jaką kwotę podatku od towaru i usług płaci miesięcznie osoba, której dochód wynosi 1500zł. Jaki to procent dochodów?
Zadanie 4. Około 4% społeczeństwa to studenci, spośród nich 15% studiuje kierunki techniczne. Załóżmy, że opisane powyżej zależności w każdym mieście są podobne. Jak duże powinno być miasto, aby mogło się w nim znaleźć 1000 studentów kierunków technicznych?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-23T14:58:04+02:00
zadanie trzecie- 73% zarobków (73%\cdot 1500=t) przeznacza na towary. 20% na usługi (20%\cdot 1500=u). Od tego co wydał na towary płaci 22% podatku (22%\cdot t=x) i 7% od usług 7%\cdot u=y. Stanowi to \frac{x+y}{1500}\cdot 100%=z% jego zarobków.