Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji wymiany .

a) tlenek miedzi(II)+..........---->.........+tlenek węgla(II)

b)tlenek węgla(II)+.........------->tlenek wapnia +węgiel

c)........+......... ----->chlorek potasu+glin

d)tlenek żelaza(II)+węgiel----->.........+..........


Proszę o szybką pOmOc;*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T17:16:21+02:00
A) tlenek miedzi(II)+ węgiel ----> miedź +tlenek węgla(II)
b) tlenek węgla(II)+ wapń ------->tlenek wapnia +węgiel
c) chlorek glinu + potas ----->chlorek potasu+glin
d) tlenek żelaza(II)+węgiel----->tlenek węgla (II) + żelazo
250 4 250
2009-10-21T18:48:48+02:00
Tlenek miedzi (II)+węgiel(II)---->miedz+tlenekwęgla(II)
tlenek węgla(II)+wapń------->tlenek wapnia+węgiel
chlorek glinu(III)+potas-->chlorek potasu+ glin
tlenek żelaza(II)+węgiel---->tlenek węgla (II)+żelazo
304 4 304