Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T21:03:19+01:00
Plany Barbarossa:
1. na północ zając kraje Nadbałtyckie i Leningrad(port)
2. w Centrum zając stolicę Moskwę
3. Na południe zając Ukrainę z Kijowem (spichlerz Europy)

Drugi front:
We Włoszech nadal toczyły się działania wojenne. W tym samym czasie trwały przygotowania do otwarcia w zachodniej Europie drugiego frontu, co ustalili alianci na amerykańsko-radziecko-angielskiej konferencji Wielkiej trójki w Teheranie jesienią 1943 roku. Podobnie jak w przypadku inwazji na Sycylię, alianci postanowili zmylić dowództwo niemieckie. Lądowanie planowano w Normandii, ale wszelkimi sposobami starano się przekonać wywiad niemiecki, ze nastąpi ono w Pas de Calais. Przygotowano m.in. makiety umocnień, lądowisk i sprzętu wojskowego, które miały świadczyć, ze atak tam właśnie nastąpi. Nadawano także dezorientujące Niemców komunikaty radiowe. Gdy przygotowali do lądowania w Normandii potężną armadę złożoną z 1000 okrętów wojennych, 2500 okrętów desantowych, 2700 statków handlowych oraz ponad 10 tys. samolotów.