Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T11:40:53+01:00
1.
a
c
d
b
2.
Leksykografia jest trudna do zdefiniowania dla jednych uczonych jest samodzielną dyscypliną badawczą, dla drugich jest działem językoznawstwa. Niektórzy twierdzą, że leksykografia nie jest nauką, choć spełnia niektóre formalne kryteria przynależności do nauki. Leksykografia jest powszechnie uważana za naukę o metodach układania słowników, choć zajmuje się zarówno słownikami języka jak i encyklopediami. Można wyodrębnić dwa rodzaje leksykografii: praktyczną i teoretyczną. Leksykografia praktyczna zajmuje sie układaniem dzieł leksykograficznych, słowników na podstawie danych innych dziedzin. Do dzieł leksykograficznych zalicza się: słownik (różnojęzyczny i narodowy zwany też jednojęzycznym), poradnik (leksykon), encyklopedia (systematyczna i alfabetyczna). Leksykografia teoretyczna powinna zajmować się teoretycznymi podstawami układania słowników. Według Mielczarka możemy wyróżnić następujące typy leksykografii: leksykografię słownikową (słowników różnojęzycznych i słowników narodowych) oraz leksykografie encyklopedyczną (encyklopedii systematycznych i encyklopedii alfabetycznych).
Leksykografia to:

1. specyficzna technika układania i opisu (dużej ilości) informacji w celu ułatwienia szybkiego dostępu do niej;
2. technika układania dzieł leksykograficznych czyli układania słowników językowych i encyklopedycznych;
3. zespół wyników zastosowania tych technik, słowniki i encyklopedie zbiorowo;
4. teoria układania dzieł leksykograficznych.
3.
-naukowiec: badacz, pracownik naukowy, uczony
-odkrywać: poszukiwać, szukać, znajdować
- nieznany: obcy, nieznajomy, anonimowy
b) ze słownika synonimów( wyrazów blisko znacznych)
4.
Według mitologii Dedal wynalazł lot na skrzydłach.
Isaac Netwon wynalazł prawo powszechnego ciążenia i prawo ruchu.
Krzysztof Kolumb odkrył nieznany ląd.
b) poprawnej polszczyzny.
5.
duch
ludzki
pochodzie
naprzód
później
przebiec
porzuconą
każdym
kiełkuje
ideii
zaród
drugim
dojrzewa
utrwala.
3 4 3