Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T12:46:32+01:00
Dane:
m₁ = 0,1 kg
m₂ = 0,1 kg
r = 0,1 m
G = 6,67 × 10 ⁻¹¹[N×m²/kg²]
Rozw.:
F = G×m₁×m₂/r²
F = 6,67 × 10 ⁻¹¹[N×m²/kg²] × 0,1 kg × 0,1 kg/(0,1 m)²
F = 6,67 × 10 ⁻¹¹[N×m²/kg²] × 10⁻² / 0,01 m²
F = 6,67 × 10 ⁻¹¹[N×m²/kg²] × 10⁻² kg² / 10⁻² m²
F = 6,67 × 10 ⁻¹¹N