Napisz równania reakcji etynu z podanymi substancjami. podaj nazwy produktów.
reakcja nazwa produktu
........+H2-->......... ..........
........+2H2-->........ .........
.......+Br2--->........ .......
.......+HCl--->...... .......
........+2Cl2--->....... ........
.......+H2O--->....... ..........

1

Odpowiedzi

2009-10-21T22:01:37+02:00
1. C₂H₂+H₂→C₂H₄ (nad strzałką Ni) eten
2. C₂H₂+2H₂→C₂H₆ (nad strzałką Ni) etan
3. C₂H₂+Br₂→C₂H₂Br₂ dibromoeten
4. C₂H₂+HCl→C₂H₃Cl chloroeten
5. C₂H₂+2Cl₂→C₂H₂Cl₄ tetrachloroetan
6. C₂H₂+H₂O→CH₃CHO (nad strzałką HgSO₄ a pod H₂SO₄) etanal jest to reakcja Kuczerowa addycja wody
157 4 157