Elektrownia wiatrowa, to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego celu turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest ekologicznie czysta, gdyż wytworzenie jej nie wymaga spalania żadnego paliwa. W miejscowości Tymień otwarto farmę wiatrową, której skład wchodzi 25 wiatraków o mocy 2MW. Rozpiętość skrzydeł wiatraków wynosi 80m. Określ całkowitą moc farmy wiatrowej. Oblicz, z jaką szybkością liniową porusza się koniec skrzydła wiatraka, jeżeli czas jednego pełnego obrotu wynosi 2s.

Wyznacz moc dla szybkości wiatru 10m/s

1

Odpowiedzi

2010-03-06T14:55:22+01:00
Dane:
t=2s
d=80m
P=2MW
r=40m
Szukane:
Pc=?
v=?
Rozwiązanie:
korzystamy ze wzorów:
v=l/t
l=2πr

l=2π40
l=80π
v=80π/2s=40πm/s

Pc=25*2MW=50MW