Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:18:14+01:00
A) Ek = mv²/2

[v]

EK = mv² /2 / *2
Ek*2 = mv²/m
v² = EK *2/m / *√
v = √EK *2/m

[m]

Ek = mv²/2 / *2
EK*2 = mv² / :v²
m = Ek*2/v²

b) a= w²r

[r]

a = w²r / :w²
r = a/w²

[w]

a = w²r / :r
w² = a/r / *√
w = √a/r

c) s=at²/2

[a]

s = at²/2 / *2
s*2 = at² / :t²
a = s*2/t²

[t]

s = at²/2 / *2
s*2 = at² / :a
t² = s*2/a / *√
t = √s*2/a

d) P=a²

[a]

P = a²
a² = P / *√
a = √P

e) P=πr²

[r]

P = πr² / :π
r² = P/π / *√
r = √P/π

14 3 14
2010-03-06T15:23:31+01:00
A)
wyznaczam m
2E=mv^
m=2E:v^
wyznaczam v
2E=mv^
v^=2E:m
v√(2E:m)

c)
wyznaczam r
r=a:w^
wyznaczam w
w^=a:r
w=√(a:r)

e)
wyznaczam a
2S=at^
a=2S:t^
wyznaczam t
2S=at^
t^=2S:a
t=√(2S:a)

g)
wyznaczam a
a=√P

i)
wyznaczam r
r^=P:π
r=√(P:π)
12 3 12