Zad.1
Prosta ma postać : 2x - 3y + 6 = 0
Podaj równanie prostej równoległej do prostej k i przechodzącej przez ten punkt A = (-2, 4)
Zad.2
Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB, jeżeli
A= ( -4, -6), B=(2,-4).
Zad.3
Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach
A=(1,1), B=(2,6), C=(-4,2)
jest trójkątem prostokątnym.
Zad.4
Wyznacz równanie prostej zawierającej wysokość trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka C mając dane:
A=(-4,1) B=(0,5) C=(2,-2)
Zad.5
Napisz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB, gdzie A=(-1,3) B=(1,-1)

1

Odpowiedzi

2010-03-06T15:20:55+01:00
Prosta ma postać : 2x - 3y + 6 = 0
Podaj równanie prostej równoległej do prostej k i przechodzącej przez ten punkt A = (-2, 4)

3y = -6 -2x
y= -2 - 2/3x
4= 2 - 2/3 x
2/3x = 2 - 4
2/3 x = -2
x = 4/ 3
x = 1cała i jedna trzecie

przez punkt przechodzi y= -2 - 1 i jedna trzecie