Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T17:55:01+01:00
Zadanie 1
h = 10%*D = 0,1(2*9 + 2*6) = 0,1*30 = 3 [m]
V = 9*6*3 = 162 [m³]
ρ = m/V => m = ρ*V
m = 1,2 kg/m³ * 162 m³ = 194,4 kg

zadanie 2
p = p_at + p_hydr = p_at + ρgh
h = (p - p_at)/ρg
h = (3500 hPa - 1000 hPa)/(1000 kg/m³ * 9,81 m/s²) = 1500 hPa/(1000 kg/m³ * 9,81 m/s²) = 1500 hPa/9810 Pa/m = 150000 Pa/9810 Pa/m ≈ 15,29 m

zadnie 3
x = 20 MJ/ 1700 MJ = 1/85
0,01 < x < 0,05

zadanie 4
P = W/t = Q_t*m/t
P = 335 kJ/kg * 10 t / 2h = 335 kJ/kg * 10000 kg / 2*3600 s = 33500000 J/72 s ≈ 465278 W

zadanie 5
1 l - 1 kg
dwie godziny po 5 litrów, spadek temperatury
E = 2*5*(80 - 60)*4,2 kJ = 200 *4,2 kJ = 840 kJ

zadanie 6
ze względu na różne gęstości (wartości za http://www.fizyka.edu.pl/gestosc.php):
ρw ≈ 1000 kg/m³
ρb ≈ 700 kg/m³
ρr ≈ 13600 kg/m³

czyli najcięższa rtęć na dnie, potem woda, a najwyżej benzyna

zadanie 7
10 cm = 0,1 m
P = F/S = mg/a*a
P = 11,5 kg * 9,81 m/s²/0,01 m² = 11281,5 N/m² = 11281,5 Pa = 11,2815 kPa

zadanie 8
ρ = m/V => V = m/ρ
V = 1 kg / 8 g/cm³ = 1000 g/ 8 g/cm³ = 125 cm³

zadanie 9
C - pobiera bo samo ma mniejszą temperaturę 36,6 i traci wodę (dlatego jak jest gorąco to trzeba dużo pić)

zadanie 10
im większa gęstość tym większa siła wyporu:
Fw = gρV

V, g = const
ρw = 1000 kg/m³
ρa = 800 kg/m³
ρs = ? > ρw
ρo = ? < ρw

odp. C
jak masz pytania to pisz na pw