Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T01:07:40+02:00
Sezonowość
miejsce występowania dóbr i usług
motywy działania
ceny dóbr i usług
czynniki demograficzne ( wiek ludzi, upodobania itd )
czas wolny
moda i tradycje
sytucja polityczna ( np. kryzys finansowy , konflikty zbrojne , otwarcie granic )
czynniki cywilizacyjne ( np. stan środowiska , technika )
czynniki marketingowe ( reklama kraju )
poziom dochodów
2009-10-22T01:24:01+02:00
Popyt na specyficzne usługi turystyczne jest dodatnio skorelowany ze wzrostem poziomu dochodów realnych ludności. Wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców danego kraju, w tym ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego, rośnie skłonność do przeznaczenia wolnych środków finansowych na usługi turystyczne.

W krajach zamożnych obserwuje się, że turystyka staje się integralnym elementem modelu życia, a poziom dochodów realnych w znaczącym stopniu wpływa na podjęcie decyzji wyjazdu, w tym m.in. określa wybór miejsca spędzenia czasu wolnego, terminu wyjazdu, okresu pobytu, rodzaju i miejsca zakwaterowania oraz rodzaju środka komunikacji i innych..
Przemysł turystyczny daje olbrzymie możliwości zatrudnienia. W 2002 roku co dziewiąta osoba na świecie znalazła zatrudnienie w sferze biznesu turystyczno-hotelarskiego.

Biznes w turystyce zachęca potencjalnych inwestorów niewielkimi początkowymi nakładami oraz relatywnie szybkim zwrotem kosztów z inwestycji. Długookresowe trendy pokazują iż sektor ten cechuje stały popyt na usługi turystyczne oraz wysoki poziom rentowności poniesionych wkładów finansowych.
Głównym czynnikiem społecznym wpływającym w znacznej mierze na popyt turystyczny jest upowszechnienie oświaty oraz zmiana w sferze obyczajów danego społeczeństwa. Wysoki poziom kultury społeczeństwa oraz duża świadomość potrzeby aktywnego wypoczynku wpływa dodatnio na popyt turystyczny.

Decyzje społeczeństwa odnośnie wyboru miejsca spędzenia czasu wolnego lub innych usług turystycznych zależą od istniejącej w społeczeństwie tradycji, nawyków oraz stereotypów. Czynniki te z kolei są zdeterminowane przez obyczaje i styl życia. Jak pokazuje hierarchia potrzeb wg Maslowa, mająca zastosowanie w turystyce, główne potrzeby turystów dzielimy na:

fizyczne
odpoczynek
relaks,
aktywność
przygoda
zdrowie
kulturalne
edukacyjne
historyczne / archeologiczne
naukowe / techniczne
sztuka
religia
handlowe