Odpowiedzi

2010-03-06T21:00:31+01:00
Department of municipal economy lady calls you to pay for water in the outstanding amount of PLN 98.50. Please meet March 13, 2010 year.

Zakład gospodarki komunalnej wzywa pana panią do zapłaty za wodę zaległej kwoty w wysokości 98,50 złotych. Proszę się stawić 13 marca 2010 roku.