Odpowiedzi

2010-03-06T16:48:21+01:00
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NIE MOGĘ EDYTOWAĆ ZADANIA WIĘC MUSZE NAPISAĆ Z TEGO KONTA!!!

TO JEST ZAŁĄCZNIK (STRONA W ĆWICZENIA O KTÓRA MI CHODZI)

LINK: http://i47.tinypic.com/2evdlbs.jpg
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T17:13:12+01:00
1) Departamenty:
*Departament Prasy i Informacji
*Departament Spraw Wewnętrznych:- Wydział Bezpieczeństwa, -Główny Inspektorat Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa
*Departament Oświaty i Kultury
*Departament Rolnictwa
*Departament Skarbu
2) Formy działalności:
Organizacje:
pion wojskowy
4 obszary: Obszar nr I (Warszawa), Obszar nr II (Białystok), Obszar nr III (Lwów), Obszar nr IV (Zachód)
8 samodzielnych okręgów: Warszawa-miasto, Kielce-Radom, Łódź, Kraków, Śląsk, Lublin, Wilno, Wołyń
pion cywilny: * Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
^ Premier
+ Krajowa Rada Ministrów
# Komitet ds. Kraju
# Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
# Placówki łączności dyplomatycznej
# Delegat Rządu RP na Kraj (wicepremier)
* Departament Prezydialny (Biuro Prezydialne)
* Departament Spraw Wewnętrznych
* Departament Informacji i Dokumentacji
* Departament Oświaty i Kultury
* Departament Pracy i Opieki Społecznej
* Departament Rolnictwa
* Departament Skarbu
* Departament Przemysłu i Handlu
* Departament Poczt i Telegrafów
* Departament Komunikacji
* Departament Robót Publicznych i Odbudowy
* Departament Sprawiedliwości
* Sekcja (Departament) Spraw Zagranicznych
* Komitet Ekonomiczny
* Krajowa Rada Odbudowy
* Biuro Narodowościowe
* Komitet Koordynacji Ustawodawczej
* Centralna Komisja Badania i Rejestrowania Zbrodni Okupanta w Polsce
* Komitet Administracyjny
* Komitet Polityczny
* Departament Obrony Narodowej
* Okręgowe Delegatury Rządu
- Powiatowe Delegatury Rządu

Formy działalności:
***pion polityczny: Powstawały zręby partii politycznym, o tych samych orientacjach jak w wolnej Polsce, tylko najczęściej innych nazwach, innych działaczach i odmiennie zorganizowanych strukturach.

***pion wojskowy: Naczelnymi zadaniami pionu wojskowego (Armia Krajowa) była rozbudowa militarna, która miała dać Polakom możliwość walki o suwerenność i niepodległość kraju po zakończeniu wojny. Pion wojskowy był także łącznikiem między okupowaną Polską a Rządem na uchodźstwie, chronił pion cywilny i zapewniał bezpieczeństwo jego pracownikom.

***pion cywilny: Najważniejszymi zadaniami pionu cywilnego było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych oraz zapewnienie funkcjonowania państwu i ewentualne przygotowanie do przejęcia władzy po zakończeniu działań wojennych.

3) Według mnie były to wyroki śmierci.
4) ??