1. Narysuj dowolną prostą i zaznacz punkt S należący na tej prostej.
Skonstruuj okrąg o środku S , styczny do narysowanej prostej.

2. Narysuj okrąg i dowolną jego cięciwę. Skonstruuj styczną do tego okręgu, równoległą do narysowanej cięciwy. (Są takie dwie proste)

Bardzo proszę dokładny opis konstrukcji , lub o rysunek pomocniczy.
Dam najlepszą ;-**
(Są to zadania z książki "Matematyka z plusem" , 2 gimnazjum).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:46:15+01:00
Zad 1
1. rysujesz prostą i zaznaczasz punkt S
2. rysujesz drugą prostą która będzie promieniem okręgu (pod kątem prostym)
3. wbijasz nóżkę cyrkla w środek S i rysujesz okrąg
4. przedłużasz ten promień o tyle cm ile ma promień i rysujesz 2 okrąg styczny do 1

Zad 2
1. rysujesz okrąg i cięciwe
2. przedłużasz cięciwe
3. rysujesz prostą pod kątem prostym do cięciwy
4. rysujesz prostą równoległą do cięciwy
11 4 11