Z bala w kształcie walca o średnicy 20 cm i długości 5 m wyciosano prostopadłościenną belkę o wymiarach 12cm x 16cm x 5m. Ile procent objętości bala stanowiły odpady drewna? Do obliczeń przyjmij π=3,14 i wynik podaj z dokładnością do 1%.
Proszę o wszystkie obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-03-06T16:58:38+01:00
Vwalca=pir^2*h=pi*0,1^2*5=0,157 m^3

V prostopadłoscianu=0,12*0,16*5=0,096 m^3

0,157m^3-0,096m^3=0,061 m^3

0,061*100%/0,157=38,9%=39%
2010-03-06T17:05:04+01:00
Objętość bala w kształcie walca.

V=πr²h
r=10 cm
h=500 cm

V=π10²*500
V=100*500π
V=50000π cm³
V=1570000 cm³

objętość belki prosotpadłościan
V=Pp*h

Pp=12cm×16cm
Pp=192cm²

h=5m
h=500cm

V=192cm²*500cm
V=96000cm³

1570000-100%
96000-x
x=(96000×100%)/1570000
x≈6%

100%-6%=94% ---> tyle procent stanowiły odpady drewna. ;]