Odpowiedzi

2010-03-06T17:10:43+01:00
NAD+ (dinukleotyd nikotynamidoadeninowy)– jest zbudowany z 2 nukleotydów powiązanych ze sobą wiązaniami bez wodnikowymi (nie są one bogate w energię powyżej 25 KJ) za pośrednictwem reszt fosforanowych. Każdy z nukleotydów zbudowany jest z zasady azotowej -pierwszy z amidu kw. nikotynowego, a drugi z zasady adeniny - reszty cukrowej (D-ryboza) oraz reszt fosforanowych. Zasady azotowe połączone są z cukrem wiązaniem N-glikozydowym, zaś reszta fosforanowa z cukrem wiązana jest wiązaniem estrowym. NAD+ ładunek dodatni posiada z faktu obecności w pierścieniu pirymidowym IV rzędowego atomu azotu z ładunkiem dodatnim.
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T17:12:46+01:00
NAD+ (inaczej zwany Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy) Jest to organiczny związek chemiczny, nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego. Różne pochodne tego związku są akceptorami elektronów i protonów w procesach utleniania komórkowego. Pełnią także rolę koenzymów oksydoreduktaz.
Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy nie występuje w organizmach żywych w stanie wolnym, lecz występuje w postaci jonów (NAD+ i NADP+) oraz w formie zredukowanej (NADH i NADPH).

P.S wzięte z encyklopedii PWN
2 1 2