Odpowiedzi

2010-03-06T17:18:32+01:00
Zwiększenie liczebności wojska i lepsze zapatrzenie,
zniesienie demokracji szlacheckiej; ograniczenie przywilejów szlachty,
zniesienie podziałów stanowych,
wporwadzenie trójpodziału władzy Monteskiusza.