Określ do jakiego typu zaliczają się reakcje przedstawione poniższymi równaniami . Dobierz współczynniki stechiometryczne. Wskaż substraty i produkty.

a)Mg + 02 --> MgO
b)Na0O + HCI --> NaCL + H2O
c)HgO --> (temp.) hG + O2 (strzałka w góre)^
d)K + CuSO4 --> Cu + K2SO4
f)Al2O3 + HBr --> AlBr3 + H2O
g)Fe+ HCI --> FeCl2 + H2 (strzałka do góry) ^
i)N2 + O2 --> NO

1

Odpowiedzi

2013-04-26T14:51:08+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 2Mg + O₂ ---> 2MgO ... synteza
b) Na₂O + 2HCI ---> 2NaCl + H₂O ...  wymiana
c) 2HgO --T--> 2Hg + O₂ ... analiza
d) 2K + CuSO₄ ---> Cu + K₂SO₄ ... wymiana
f) Al₂O₃ + 6HBr ---> 2AlBr₃ + 3H₂O ... wymiana
g) Fe + 2HCI ---> FeCl₂ + H₂ ... wymiana
i) N₂ + O₂ ---> 2NO ... synteza

 

SUBSTRATY są po lewej stronie strzałki

PRODUKTY są po prawej stronie strzałki

2 2 2