Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T18:26:52+01:00
Cześnik-porywczy, wybuchowy,gwałtowny, działający bez namysłu, odważny, bitny, patriota (przy wybieraniu szabli po pojedynku, rozczula się na widok karabeli, która mu służyła w walce o sparawy ojczyzny).Mściwy , chciwy ( chęć poślubienia Podstoliny), słabo wyksztalcony( scena pisania listu),zarozumiały. Szanuje prawo gościnności staropolskiej (na widok Rejenta " Nie wódz mnie na pokuszenie, ojców moich wielki Boże, wszak, gdy wstąpił w progi moje,włos mu z głowy spaść nie może").NOsi nazwisko znaczące-Raptusiewicz pochodzi od łac. "raptus"-porwany,co w przypadku Cześnika oznacza usposobienie porywcze, nieokiełznane.Mówi szybko, gwałtownie,czerwienieje w czasie rozmowy, używa powiedzonka "mocium panie".
Rejent-postępny, obłudny, przewrotny, niezwykle mściwy ("Czapkę sprzedam, pas zastawię, a Cześnika stąd wykurzę").Bezwzględny w postępowaniu z synem, gotów zniszczyć szczęście syna, aby aby zemścić się na Cześniku (Wacław błaga ojca, żeby nie zmuszał go do małżeństwa z Podstoliną), krętacz posługuje się prawniczymi matactwami, fałszywymi zeznaniami (ustalenie z murarzami zeznań po bójce przy naprawie muru).Chciwy, zgadza się na małżeństwo syna z Klarą ze względów materialnych ( KLara posiada majątek).Nosi nazwisko znaczące-Milczek.To nazwisko charakteryzuje go z góry.Milczek to człowiek małomówny,oschły,mruk,skryty,knujący po cichu intrygę.Mówi cicho,powoli,spokojnie,ale dobitnie.Używa słów łagodnych: serdeńko,lubymiły, mój sąsiedzie.Ale słowa życzliwe nabierają w jego mowie wartości negatywnych. Obłudna pokora Rejenta przejawia się w powtarzaniu przez niego zdania:"Niech sie dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba".
Dyndalski-stary sługa Cześnika, pochodzi ze szlachty, nosi kontusz, bezkrytycznie, uwielbia swego pana, cechuje go nieuctwo (scena pisania listu do Podstoliny).
Papkin postać groteskowa, pełna kontrastów. Udaje bohatera: "Jestem Papkin-lew północny.Rotmistrz sławy i kawaler, ale w działaniu zdradza słabość i tchurzliwość. Jest biedakiem żyjącym na łaskawym chlebie u Cześnika, a udaje możnego pana. Chwali się swoim powodzeniem u płci nadobnej, podczas gdy traktowany jest jak błazen.W stylu jego mowy widać umiejętność przystosowania się do okoliczności- raz jest uniżony i pokorny, innym razem bywa dumny i wyniosły. Z damami rozmawia ozdobnie, romantycznie.

2 2 2