Odpowiedzi

2010-03-06T18:16:54+01:00
M.Pięć dzieci M Siedem skrzypiec
D.pięciu dzieci D.siedmiu skrzypiec
C pięciu dzieciom C.siedmiu skrzypcom
B pięć dzieci B.Siedem skrzypiec
N pięcioma dziećmi N.siedmioma skrzypcami
Msc pięciu dzieciach Msc.siedmiu skrzypcach
W.Pięć dzieci! W. siedem skrzypiec!


M.troje kociąt
D. trojga kociąt
C.trojgu kociąt
B.troje kociąt
N. trojgiem kociąt
Msc trojgu kociąt
W.troje kociąt
3 2 3
2010-03-06T18:17:08+01:00
Pięć dzieci.
Mianownik (kto? co?) pięć dzieci.
Dopełniacz (kogo? czego?) piątki dzieci.
Celownik (komu? czemu?) piątce dzieci.
Biernik (kogo? co?) piątkę dzieci.
Narzędnik (z kim? z czym?) piątką dzieci.
Miejscownik (o kim? o czym?) piątce dzieci.
Wołacz (o!) piątko dzieci.

Mianownik (kto? co?) siedem skrzypiec.
Dopełniacz (kogo? czego?) siedmiu skrzypiec.
Celownik (komu? czemu?) siedmiu skrzypcom.
Biernik (kogo? co?) siedem skrzypiec.
Narzędnik (z kim? z czym?) siedmioma skrzypcami.
Miejscownik (o kim? o czym?) siedmiu skrzypcach.
Wołacz (o!) siedem skrzypiec.

Mianownik (kto? co?) trzy kocięta.
Dopełniacz (kogo? czego?) trzech kociąt.
Celownik (komu? czemu?) trójce kociąt.
Biernik (kogo? co?) trzy kocięta.
Narzędnik (z kim? z czym?) trzema kociętami.
Miejscownik (o kim? o czym?) trzech kociętach.
Wołacz (o!) trzy kocięta.
2 2 2
2010-03-06T20:39:46+01:00
Pięć dzieci
Mianownik (kto? co?) piątka dzieci
Dopełniacz (kogo? czego?) piątki dzieci
Celownik (komu? czemu?) piątce dzieci
Biernik (kogo? co?) piątkę dzieci
Narzędnik (z kim? z czym?) piątką dzieci.
Miejscownik (o kim? o czym?) piątce dzieci.
Wołacz (o!) piątko dzieci.

Mianownik. siedem skrzypiec
Dopełniacz. siedmiu skrzypiec
Celownik. siedmiu skrzypcom
Biernik. siedem skrzypiec
Narzędnik. siedmioma skrzypcami
Miejscownik. siedmiu skrzypcach
Wołacz. siedem skrzypiec

Mianownik.troje kociąt
Dopełniacz. trojga kociąt
Celownik. trojgu kociąt
Biernik. troje kociąt
Narzędnik. trojgiem kociąt
Miejscownik. trojgu kociąt
Wołacz. trzy kocięta
4 2 4