1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. DAJE NAJ 15 PKT 0–1 p.
Warstwa ozonowa jest częścią...
a) egzosfery. b) stratosfery. c) termosfery. d) troposfery.
2. Oblicz, jakiej temperatury powietrza można spodziewać się na szczycie Rysów
(2499 m n.p.m.), jeżeli w centrum Zakopanego (832 m n.p.m.) wynosi ona 15°C. 0–2 p.
Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Przyporządkuj rodzajom chmur odpowiadające im opisy. 0–3 p.
A. chmury kłębiaste (Cumulus) . . . . .
B. chmury warstwowe (Stratus) . . . . .
C. chmury pierzaste (Cirrus) . . . . .

a) Zbudowane są z kryształków lodu. Mają postać oddzielnych, białych delikatnych włókien.
b) Składają się z kropelek wody. Ich podstawa jest zazwyczaj ciemna, a górna część – lśniąco
biała.
c) Przykrywają niebo ciemną, grubą warstwą. Ich podstawa znajduje się nisko nad ziemią.
d) Rozwinięte pionowo chmury w kształcie kowadła. Dają opad gradu lub ulewnego deszczu.
4. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. 0–1 p.
Najniższe średnie roczne amplitudy temperatury powietrza na kuli ziemskiej występują
w strefie klimatów...
a) podzwrotnikowych. b) okołobiegunowych. c) równikowych. d) zwrotnikowych.
5. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. 0–4 p.
a) Wody wszechoceanu zajmują 71% powierzchni Ziemi. . . . . .
b) Najmniejsze zasolenie wód wszechoceanu w strefie okołobiegunowej jest wynikiem częstego
zamarzania wody i topnienia lodu oraz niewielkiego parowania. . . . . .
c) Prądy morskie nie wywierają żadnego wpływu na klimat lądów, które opływają. . . . . .
d) Gejzery to źródła zimnej wody wydostającej się na powierzchnię ziemi pod wysokim ciśnieniem. . . . . .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:01:55+01:00
1. b) stratosfery
2. 2499-832=1667
1667m ÷ 100m = 16,67
16,67m × 0,6°C = 10,002°C
15°C - 10,002°C = 4,998 = 5°C
Na szczycie możemy spodziewać się temperatury 5°C
3. A. chmury kłębiaste (Cumulus) - b
B. chmury warstwowe (Stratus) - c
C. chmury pierzaste (Cirrus) - a
4. c) równikowy
5. a) P
b) P
c) F
d) F
19 3 19