Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:11:51+01:00
METAN:
SPALANIE CAŁKOWIE: CH4 + 2O2----> CO2 + 2H2O
PÓŁSPALANIE: 2CH4 + 3O2 ----> 2CO + 4 H20
NIECAŁKOWITE: CH4 + O2--->C+ 2H2O

ETAN:
-całkowite : 2 C2H6 + 702 -> 4CO2 + 6H20
-półspalanie: 2 C2H6 + 502 -> 4CO + 6H20
-niecałkowite: 2 C2H6 + 3 02 -> 4C + 6H20
Propan:
-całkowite : 2C3H8 + 10 02 ->6CO2 + 8H20
-półspalanie : 2C3H8 + 7 02 ->6CO + 8H20
-niecałkowite: 2C3H8 + 4 02 ->6C +8 H20
BUTAN:
- całkowite 2 C4H10 + 1302 -> 8CO2 + 10H20
- półspalanie 2 C4H10 + 9 02 -> 8CO + 10H20
- niecałkowite 2 C4H10 + 5 02 -> 8C + 10H20
Pentan:
- całkowite : 2C5H12 + 16 02 --> 10 CO2 + 12 H20
- półspanianie 2C5H12 +12 02 --> 10 CO +12 H20
- niecałkowite 2C5H12 + 6 02 -->10 C + 12 H20

Heksan
Pełne spalanie:
C6H14 + 9,5O2 => 6CO2 + 7H2O /*2
2C6H14 + 19O2 => 12CO2 + 14H2O
Półpełne:
C6H14 + 6,5O2 => 6CO + 7H2O /*2
2C6H14 +13 O2 => 12CO + 14 H2O
Niepełne:
C6H14 + 3,5O2 => 6C + 7H2O /*2
2C6H14 + 7O2 => 12C + 14H2O

Heptan
Pełne spalanie:
C7H16 + 11O2 => 7CO2 + 8H2O
Półpełne:
C7H16 + 7,5O2 => 7CO + 8H2O /*2
2C7H16 + 15O2 => 14CO + 16H2O
Niepełne:
C7H16 + 4O2 => 7C + 8H2O

Oktan
Pełne spalanie:
C8H18 + 12,5O2 => 8CO2 + 9H2O /*2
2C8H18 + 25O2 => 16CO2 + 18H2O
Półpełne:
C8H18 + 8,5O2 => 8CO + 9H2O /*2
2C8H18 + 17O2 => 16CO + 18H2O
Niepełne:
C8H18 + 4,5O2 => 8C + 9H2O /*2
2C8H18 + 9O2 => 16C + 18H2O

Nonan
Pełne spalanie:
C9H20 + 14O2 => 9CO2 + 10H2O
Półpełne:
C9H20 + 9,5O2 => 9CO + 10H2O /*2
2C9H20 + 19O2 => 18CO + 20H2O
Niepełne:
C9H20 + 5O2 => 9C + 10H2O

Dekan
Pełne spalanie:
C10H22 + 15,5O2 => 10CO2 + 11H2O /*2
2C10H22 + 31O2 => 20CO2 + 22H2O
Półpełne:
C10H22 + 10,5O2 => 10CO + 11H2O /*2
2C10H22 + 21O2 => 20CO + 22H2O
Niepełne:
C10H22 + 5,5O2 => 10C + 11H2O /*2
2C10H22 + 11O2 => 20C + 22H2O
22 4 22