Odpowiedzi

2010-03-06T19:02:48+01:00
Zjawisko symbiozy bakterii z rodzaju Rhizobium występuje w głównie z roślinami motylkowymi ale także np. u olszy, oliwnika, rokitnika. Bakterie te są wolno żyjącymi saprofitami glebowymi, niezdolnymi do wiązania wolnego azotu. Napotkawszy korzeń odpowiedniej rośliny, wnikają do niego poprzez włośniki, istnieje ścisły związek gatunku rośliny z gatunkiem bakterii z rodzaju Rhizobium. Rozpoznanie który gatunek bakterii "pasuje" do którego gatunku rośliny następuje poprzez identyfikacje specyficznych białek - lektyn, które mają zdolność specyficznego łączenia się z cukrowcami występującymi w ścianie komórkowej na określonym gatunku bakterii. Następnie z włośników bakterie przedostają się do kory pierwotnej korzenia. Następuje tam infekcja, która powoduje liczne podziały komórkowe (generowane przez cytokininy), które powodują powstanie brodawkowatych narośli. Komórki brodawek są tetraploidalne, a wewnątrz nich powstaje specyficzne środowisko umożliwiające działanie u bakterii enzymu - nitrogenazy (jest to przede wszystkim beztlenowe środowisko). Niskie ciśnienie parcjalne tlenu utrzymywane jest poprzez produkcje czerwonego barwnika leghemoglobiny (produkcja: roślina część białkowa; bakteria część porfirynowa), która wiąże tlen cząsteczkowy.
1 5 1
2010-03-06T19:04:03+01:00
Bakterie rhizobium wiążą azot atmosferyczny i przekształcają go tak, aby roślina mogła go absorbowac
2 1 2
2010-03-06T19:04:38+01:00
Jest to mutualizm (symbioza konieczna) - polega na tym że bakterie Rhizobium wiążą azot cząsteczkowy, który w postaci azotanów lub azotynów jest przyswajalny dla rosliny,a same pobierają substancje odzywcze od rośliny
2 4 2