Oblicz moc ogrzewania płyty boiska, przy pomocy którego roztopione zostaje 10 ton lodu o temperaturze 0°C w czasie 2 godzin. Ciepło topnienia lodu przyjmij równe 335 kJ/kg. Przyjmij, że 100% energii elektrycznej zmienia się w ciepło przekazane do lodu.

2

Odpowiedzi

2010-03-06T20:35:17+01:00
Q=mL -ciepło potrzebne na stopienie lodu
Q=335kJ/kg×10000kg
Q=3350MJ
P=Q/t -moc
P=3350MJ:7200s
P=0,465MW=465kW
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:42:18+01:00
Dane:
m = 10 t = 10 000 kg
t = 2 h = 7200 s
Ct = 335 kJ/kg = 335000 [J/kg]
Praca prądu jest równa energii elektrycznej a ta z kolei jest równa ciepłu wydzielonemu czyli:
E = Q
E = P × t
Q = m × Ct
czyli
P × t = m × Ct
P = m × Ct / t = 10 000 kg × 335000 [J/kg] / 7200 s = 465277,7 W = 465,2 kW
2 5 2