1)Stopień dysocjacji 0,05 molowego roztworu kwasu octowego w temperaturze 20oC wynosi 2%. Oblicz stężenie jonów wodorowych i octanowych obecnych
w tym roztworze oraz stężenie cząsteczek niezdysocjowanych.
2) w roztworze A stezenie jonow wodorotlenkowych wynosi [OH-]= 10 ⁻⁴ a w roztworze B [OH-]=10⁻¹⁰ w ktorym roztworze stezenie jonow wodorowych jest wieksze ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T09:08:12+01:00
Alfa=2%=0,02
cm=0,5

ch3cooh-> ch3coo- + h+

cz=[ch3coo-] =[ h+]

cz=alfa*cm=0,02*0,5=0,01

2
w roztworze A stezenie jonow wodorotlenkowych wynosi [OH-]= 10 ⁻⁴ a w roztworze B [OH-]=10⁻¹⁰ w ktorym roztworze stezenie jonow wodorowych jest wieksze ?

A
pOH=4
PH=10
h+= 10do -10

B
pOH=10
PH=4
H+=10 do-4

odp w roztworze B