If there's something that you're dreaming of then may it all come true,
because you deserve it all... HAPPY BIRTHDAY!
If wishes came in rainbow colors...
I'd send you the brightest one say.
Hope you have a Birthday that's as wonderful as you are.
Last week the candle factory burned down.
Everyone just stood around and sang Happy Birthday.

PROSZE O WYTŁUMACZENIE!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-07T09:33:02+01:00
Jeśli istnieje coś, że jesteś dreaming of a może to wszystko się spełni,
bo zasługują na to wszystko ... HAPPY BIRTHDAY!
Jeśli chce weszła w kolorach tęczy ...
Chciałbym wysłać najzdolniejszych powiedzieć.
Hope you have Birthday to wspaniałe, jak jesteś.
W ubiegłym tygodniu świeczkę fabryka spłonęła.
To po prostu stał się i śpiewała Happy Birthday.
2 3 2
2010-03-07T09:35:05+01:00
Jeżeli tam jest coś o czym w snicie pozniej w maju wyjdzie wszystko na jaw , dlatego że wy zasługujecie tego całe... SZCZĘŚLIWY DZIEŃ URODZENIA! Jeżeli życzenia przybywał w kolorach tęczy... wam najjaskrawszy jed mówią (przemawiać) co. Mieć nadzieję wy macie Dzień urodzenia który jest jak cudowny taki wy jesteście. W ubiegłym tygodniu *candle* fabryka wypalił do cna (wypalił się do cna; wypalony). Wszelki (wszyscy) po prostu (dopiero co) stał wokół i zaśpiewał Szczęśliwy Dzień urodzenia.