W ciągu trzech godzin uczeń rozwiązał 60% wszystkich zadań z zestawu. Pozosyało mu jeszcze do rozwiązania 16 zadań. Wynika stąd, że:
A)uczeń rozwiązał już 25 zadań
B)w zestawie było 60 zadań
c)uczeń rozwiazał 9 zadań w ciągu godziny
d)uczeń potrzebuje jeszcez dwóch godzin , aby rozwiązać wszystkie zadania.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T10:47:26+01:00
W ciągu trzech godzin uczeń rozwiązał 60% wszystkich zadań z zestawu. Pozosyało mu jeszcze do rozwiązania 16 zadań. Wynika stąd, że:
A)uczeń rozwiązał już 25 zadań
B)w zestawie było 60 zadań
c)uczeń rozwiazał 9 zadań w ciągu godziny
d)uczeń potrzebuje jeszcez dwóch godzin , aby rozwiązać wszystkie zadania.

x- 60%x=16, gdzie x- liczba zadań

x-0,6x=16
0,4x=16/:(0,4)
x= 16*10/4= 40

40*0,6=24
Odp. d
2010-03-07T10:51:23+01:00
16 ÷ 60% = 26 zadań
26 ÷ 3 = 9 zadań w ciągu godz.
Odp: uczeń w ciągu godziny rozwiązał 9 zadań z zestawu.
2010-03-07T10:51:40+01:00
16 zadań --- 40 %
x zadań --- 60 %

x = 24 zadania - tyle już rozwiązał


Poprawna odpowiedź zatem to d), ponieważ

24 zadania ---- 3h ( tyle rozwiązywał )
40 zadań ---- xh ( łącznie było 40 zadań )

xh = 5h ( na rozwiązanie wszystkich zadań potrzebował 5h )

5h - 3h = 2h