Wyciąg narciarski wciąga 100 osób o średniej maśie 72kg każda na wysokość 200m w ciągu godziny .jaką moc muśi mieć śilnik wyciągu przy założeniu że rzeczywista moc śilnika wyciągającego narciarzy muśi być dwukrotnie większa od obliczonej na podstawie powyszych danych

2

Odpowiedzi

2010-03-07T12:10:46+01:00
2010-03-07T12:31:42+01:00
M = 72 kg*100 = 7200 kg
s = 200 m
t = 1h = 3600 s
g = 10 m/s^2
P = ?
P = W/t
W = F*s
F = m*g
F = 7200 kg *10 m/s^2 = 72000 N
W = 72000 N *200 m = 14400000 J
P = 14400000 J/3600 s
P = 4000 W = 4 kW