1.Zamień iloczyn na sumy :
a)3(2x-3y)
-2(3a+b)
1/2 (4x+2y)
0,4(5a+10)
b)2x(x+2)
-2x do potęgi 2 (x-3y)
-3x(x+y)
-3y(-2x+y)
c)2(x+ 1/2)
5(1/5 y-1)
x(x+y)
5x(2x -y)
d)6(x+4y-5z)
-8x(x-y+1)
x(x do potęgi 2 -2x - 1)
1/2x (y-z+1)
2. Wykonaj mnożenie i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych
a)4(x+1)+3(x-1) -2 (2x - 1/2)
b) 2(x do potęgi 2 +2x+1)-3(x do potęgi 2 - 5x+1)
c)3x(x-1 )-2(xdo potęgi 2 +x+2)
d)5y(x+3) - 3(xy +y) - 2xy
Proszę jeszcze na dzis dam naj ...

3

Odpowiedzi

2010-03-07T12:21:59+01:00
A)3(2x-3y)=6x-9y
-2(3a+b)=-6a-2b
1/2 (4x+2y)=2x+y
0,4(5a+10)=2a+4
b)2x(x+2)=2x²+4x
-2x²(x-3y)=-2x³+6xy
-3x(x+y)=-3x²-3xy
-3y(-2x+y)6xy-3y²
c)2(x+ 1/2)=2x+1
5(1/5 y-1)=y-5
x(x+y)=x²+xy
5x(2x -y)=10x²-5xy
d)6(x+4y-5z)=6x+24y-30z
-8x(x-y+1)=-8x²+8xy-8x
x(x²-2x-1)=x³-2x²-x
1/2x (y-z+1)=½xy-½xz+½x
2. Wykonaj mnożenie i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych
a)4(x+1)+3(x-1)-2(2x-1/2)=4x+4+3x-3-4x+1=3x+2
b) 2(x ²+2x+1)-3(x ²- 5x+1)=2x²+4x+2-3x²+15x-3=-x²+19x-1
c)3x(x-1)-2(x²+x+2)=3x²-3x-2x²-2x-4=x²-5x-4
d)5y(x+3)-3(xy +y)-2xy = 5xy+15y-3xy-3y=2xy+12y
21 4 21
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T12:22:09+01:00
1.Zamień iloczyn na sumy :
a)3(2x-3y)=6x-9y
-2(3a+b)=-6a-2b
1/2 (4x+2y)=2x+y
0,4(5a+10)=2a+4
b)2x(x+2)=2x²+4x
-2x² (x-3y)=-2x³+6x²y
-3x(x+y)=-3x²-3xy
-3y(-2x+y)=6xy-3y²
c)2(x+ 1/2)=2x+1
5(1/5 y-1)=y-5
x(x+y)=x²+xy
5x(2x -y)=10x²-5xy
d)6(x+4y-5z)=6x+24y-30z
-8x(x-y+1)=-8x²+8xy-8x
x(x²-2x - 1)=x³-2x²-x
1/2x (y-z+1)=½ax-½xz+½x
2. Wykonaj mnożenie i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych
a)4(x+1)+3(x-1) -2 (2x - 1/2)=4x+4+3x-3-4x+1=3x+2
b) 2(x² +2x+1)-3(x² - 5x+1)=2x²+4x+2-3x²+15x-3=-x²+19x-1
c)3x(x-1 )-2(x² +x+2) =3x²-3x-2x²-2x-4=x²-5x-4
d)5y(x+3) - 3(xy +y) - 2xy=5xy+15y-3xy-3y-2xy=12y
2010-03-07T12:27:37+01:00
1.
a).3(2x-3y)=6x-9y
-2(3a+b)=-6a-2b
1/2 (4x+2y)=2x+y
0,4(5a+10)=2a+4
b)2x(x+2)=2x²+4x
-2x do potęgi 2 (x-3y)=-2x³+6x²y
-3x(x+y)=-3x²-3xy
-3y(-2x+y)=6xy-3y²
c)2(x+ 1/2)=2x+1
5(1/5 y-1)=y-5
x(x+y)=x²+xy
5x(2x -y)=10x²-5xy
d)6(x+4y-5z)=6x+24y-30z
-8x(x-y+1)=-8x²+8xy-8
x(x do potęgi 2 -2x - 1)x³-2x²-x
1/2x (y-z+1)=1/2xy-1/2xz+1/2x
2.
a)4(x+1)+3(x-1) -2 (2x - 1/2)=4x+4+3x-3-4x+1=3x+2
b) 2(x do potęgi 2 +2x+1)-3(x do potęgi 2 - 5x+1)=2x²+4x+2-3x²-15x-3=-1-x²-11x
c)3x(x-1 )-2(xdo potęgi 2 +x+2) =3x²-3x-2x²-2x-4=-x²-5x-4
d)5y(x+3) - 3(xy +y) - 2xy =5xy+15y-3xy-3y-2xy=12y