Odpowiedzi

2010-03-07T12:34:09+01:00
* unowocześniła administrację i wojsko
* zmniejszyła feudalne chłopom
* założyła liczne szkoły

*** jej syn Józef II narzucił państwu politykę germanizacjii, wprowadził tolerancję religijnją, zlikwidował kilkaset klasztorów, zezwolił chłopom na zmianę miejsca zamieszkania
11 3 11
2010-03-07T12:34:32+01:00
Reformy Marii Teresy (1740-1780)

centralizacja władzy w krajach
austriackich oraz w Czechach i na Morawach; Maria Teresa zlikwidowała tam
lokalne instytucje, podporządkowując te kraje bezpośrednio Wiedniowi; zachowała
natomiast odrębność państwową Węgier wraz z ich strukturą stanową, odwdzięczając
się w ten sposób Węgrom za poparcie, jakiego jej udzielili podczas wojny o
sukcesję austriacką


wprowadzenie podatku dochodowego


ograniczenie sądownictwa
patrymonialnego na wsi; ingerencja państwa w stosunki między panem a chłopem
(konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby rekruta dla armii)


polityka wobec Kościoła:


zniesienie przywilejów podatkowych
duchowieństwa (1768)


likwidacja zakonów
kontemplacyjnych (1769); ich majątek przekazano najuboższym parafiom


zakaz wywozu danin do Rzymu


dekret z roku 1771 określił na 24
lata minimum wieku wymaganego przy składaniu ślubów zakonnych


wprowadzenie powszechnego
szkolnictwa elementarnego; 1773 - utworzenie Funduszu Edukacyjnego z majątku
skasowanego decyzją papieża Klemensa XIV zakonu jezuitów; zreformowanie (w
latach 1749-52) uniwersytetu wiedeńskiego i podporządkowanie go państwu;
założenie Wiedeńskiej Akademii Wojskowej (1752)


1768 - opublikowano kodeks karny, przewidujący bardzo
surowe kary (m.in. palenie żywcem, ćwiartowanie, łamanie kołem); 1776 -
zniesienie stosowania tortur w śledztwie
10 4 10