1)Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę pozytywną , jeśli uzyska powyżej 40%sumy punktów (zgodnie z PSO).Jeśli uczeń otrzymał 21,5 punktów na 50 możliwych do uzyskania , to na jaką ocenę zasłużył-pozytywną czy negatywną.

2)Oblicz wartość odsetek należnych po roku oszczędzania , jeśli wysokość oprocentowania w skali roku wynosi 6% , a kwota wpłacona do banku to:
a)2500zł b)10000zł c)15000zł
Przy obliczeniach uwzględnij 19- procentowy podatek.

1

Odpowiedzi

2009-10-21T19:55:58+02:00
1.
21,5/50=0,43
0,43 * 100% = 43%
Odp. Uczeń otrzymał ocenę pozytywną.

2.
a) 6% z 2500 = 0,06*2500=150 [zł]
19%z150 = 28,5 [zł]
150 - 121,5 [ zł]
b) 6% z 10 000 = 0,06*10000 = 600 [ zł]
19% z 600 = 0,19 * 600 = 114 [zł]
600 - 114 = 486 [zł]
c) 6% z 15 000 = 0,06*15 000 = 900 [zł]
19% z 900 = 0,19 * 900 = 171 [zł]
900 - 171 = 729 [zł]