Odpowiedzi

2010-03-07T13:17:38+01:00
1. Plemiona polskie

Głównymi plemionami polskimi są: Polanie, Wiślanie, Pomorzanie, Mazowszanie oraz plemiona śląskie.
Zjednoczenia dokonują Polanie.

2. Mieszko I

– jest pierwszym historycznym władcą Polski (pierwsza wzmianka około roku 963);
– posiada ziemie:

a. początkowo Wielkopolskę, Mazowsze i Ku­jawy,
b. zwycięstwo pod Cedynią w 972 r. umożliwia mu zdobycie Pomorza Zachodniego,
c. pod koniec życia przyłącza Śląsk i Małopolskę.

3. Chrzest Polski

Przyczyny przyjęcia:

– jedna religia dla wszystkich połączy tereny państwa,
– wokół istnieją właściwie tylko państwa chrześcijańskie,
– namaszczenie wzmocni władzę księcia.

965 r. – Mieszko zawiera przymierze z Czechami i poślubia córkę władcy tego kraju – Dobrawę.

966 r. – przyjmuje chrzest za pośrednictwem biskupstwa w Ratyzbonie (nie w Magdeburgu, co pozwala na niezależność polskiego Kościoła wobec Cesarstwa).

W Poznaniu zostaje utworzone biskupstwo misyjne (pierwszym biskupem Jordan).

4. Dagome Iudex

Jest dokumentem oddającym państwo polskie w opiekę papieżowi, powstaje pod koniec życia Mieszka I, zawiera opis granic ówczesnej Polski.
1 5 1
2010-03-07T13:24:41+01:00
- państwo Mieszka I było niejednolite. Składało się z kilku plemion, które nie poczuwały się jeszcze do szerszej wspólnoty.
- wszyscy mieszkańcy wczesnej Polski mówili jednym językiem, mieli podobne wierzenia i osiągnęli podobny stopień rozwoju gospodarczego, ale jedyną formą więzi społecznych, jakie ich łączyły, były więzi plemienne
- był politykiem, który wiedział, kiedy należy ustąpić, a kiedy twardo bronić swoich racji
- potrafił też robić dobre wrażenie na osobach , o których przychylność zabiegał
- jako książę pogański nie mógł być traktowany przez chrześcijańskich władców na równi z innymi chrześcijanami, dlatego w 966r przyjął chrzest, aby wzmocnić swoją pozycję
1 5 1