Prostopadłościan to taki graniastosłup prosty, którego podstawy są prostokątami. Dany jest prostopadłościan o krawędziach długości 2cm, 3cm i 4cm.
a)Oblicz objętość tego prostopadłościanu.
b)Oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu.

Proszę o kąkretne obliczenia.
Dzięki bardzo:)

3

Odpowiedzi

2010-03-07T13:18:26+01:00
V=abc
v=2*3*4=24cm³

p=ab
p=2*3=6cm²
p=2*4=8cm²
p=3*4=12cm²
6+8+12=26cm²
26*2=52cm²
2010-03-07T13:20:31+01:00
A)
V = 2cm × 3cm × 4cm
V = 6cm² × 4cm
V = 24cm³

b) Pole podstawy = 2cm × 3cm
Pole podstawy = 6cm²

Pole boczne = 3cm × 4cm × 2 = 24cm²
Pole boczne = 4cm × 2cm × 2 = 16cm²

Pole całkowite = 6cm² × 2 + 24cm² + 16cm²
Pole całkowite = 12cm² + 24cm² + 16cm²
Pole całkowite = 52cm²
2010-03-07T13:25:37+01:00
A)
V= (2cm*3cm)*4cm
V=24cm³

b)
Pp=(2cm*3cm)*2
Pp=12cm²

Pśb₁=(2cm*4cm)*2
Pśb₁=16cm²

Pśb₂=(3cm*4cm)*2
Pśb₂=24cm²

Pc=12cm²+16cm²+24cm²
Pc=52cm²