Odpowiedzi

2010-03-07T13:36:56+01:00
Wyznacz rownanie prostej k rownoleglej do prostej l i zawierajacy punkt P jesli 5x-2y+3=0 P(2.3)

5x-2y+3=0
Pisze równanie w postaci kierunkowej
-2y = -5x -3 / :(-2)
y = 5/2x + 3/2
y₁ = m₁x + b1
m₁ = 5/2
b₁ = 3/2

prosta równoległą do danej prostej ma postć :
y₂ = m₂x + b₂
Z warunku równoległosci prostych mamy:
m₁ = m₂
y₂ = 5/2x + b₂

Obiczam teraz b₂ podstawiając za x i y współrzedne punktu P =(2,3)

3 = 5/2*2 + b₂
3 = 5 + b₂
5 + b₂ = 3
b₂ = 3 -5
b₂ = -2

Prosta równoległa do danej prostej i przechodzaca przez punkt P =(2,3) ma postać
y = 5/2x -2
1 5 1